Unpluggen

24/7 connected. En nu?


Mensen raken hun telefoon gemiddeld een miljoen keer per jaar aan*. Dat doet wat met je en geeft een soort van kick voor sociale beloningen. Het geeft ook aan hoe mensen door een instant bevestiging verslaafd kunnen raken aan technologie. Even voelt zo’n kick goed. Maar daarna wil je meer. En dan?

In de huidige wereld gebeurt veel tegelijkertijd, worden mensen over-gestimuleerd en vervelen zich snel. Voelen zich leeg, alleen, maar wel verbonden. Er is een verwarrende relatie tussen mensen en technologie.

Deze situatie van 24/7 connected (kunnen) zijn roept steeds vaker vragen op. Kan technologie mij echt helpen of staat het mij in de weg?

Zo leidt deze “allways on” lifestyle tot de behoefte om steeds vaker off line te willen zijn. Te unpluggen dus.

Mensen zoeken naar manieren om die onverbondenheid voor korte of langere tijd in de praktijk te kunnen brengen. Een soort digitale detox van enkele uren tot wel een hele week offline. Het gevoel van controle over je zelf en je gedrag is belangrijk voor je welzijn.

Het verlangen om gelukkig te willen zijn is al zo oud als de mens. Nieuw is de wijze waarop de connected society dit nastreeft.

Steeds vaker ook worden mensen gestimuleerd meer aandacht te besteden aan mensen om je heen, in plaats van mensen die er niet echt zijn.

Technologie biedt te veel informatie en zorgt voor te veel afleiding. Mensen hebben te weinig ruimte en aandacht over om zich optimaal te kunnen concentreren.

Tegenreactie:

Het kan haast geen toeval zijn dat opkomst van technologie gepaard gaat met een mindful leven. Dit is iets dat al eeuwen bestaat en voorkomt uit het Boeddhisme en andere Oosterse filosofieën. Het gaat er daarbij kortweg om te leven en te zijn in het moment, zonder een oordeel te hebben**. Ofwel het gaat om een groter bewustzijn van het moment en je zelf.


Antwoord voor bedrijven:

Steeds meer werkgevers doen wat gezonds voor hun personeel en werken aan het versterken van vitaliteit van hun medewerkers. Onder andere door fitnessdiensten aan te bieden. Bijvoorbeeld bij revalidatie en steeds vaker ook preventief.

De vraag die het voorgaande voor werkgevers/ bedrijven oproept: Hoe kunnen wij mee bewegen met de veranderende behoeften in de markt en bijvoorbeeld inspelen op “unpluggen”?

  • Hoe kunnen we daar intern binnen onze organisatie werk van maken?
  • Hoe kunnen we met ons aanbod voor de klant inspelen op unpluggen?

Dit kan onder meer door te stoppen met het toevoegen van overvloed. En te starten met het creëren van mindful (klant)ervaringen.

Advies: Start eenvoudig. Bijvoorbeeld door medewerkers te helpen werk te maken van hardnekkige klachten. Of door mensen te helpen hun stress te verminderen. Dit met een gedegen persoonlijk onderzoek of met een praktische aanpak in de vorm van integrale massage. “Ont-moeten voor je zelf”.

Onder de noemer "Ont-moeten voor je zelf" biedt Stream Integrale Massage een pragmatisch programma aan. Dit bestaat uit een stapsgewijze behandeling in meerdere sessies integrale massage die altijd individueel worden afgestemd. Naast de fysieke kant wordt hierbij met name ook werk gemaakt van de geestelijke kant.Willen jullie ook meer werk maken van de vitaliteit van jullie medewerkers of meer weten over wat unpluggen en/of integrale massage voor jullie organisatie kan betekenen? Neem een kijkje op de website van Stream Integrale Massage: www.streamintegraal.nl.

Mailen naar info@streamintegraal.nl of bellen naar 06-42212267 kan natuurlijk ook.

Als bedrijfsadviseur/coach en integraal masseur & therapeut denk ik graag mee over jullie mogelijkheden in te haken op de top trend van unpluggen. Mogelijk kan ik jullie helpen en komen we samen tot passende oplossingen.

Ik lees graag jullie reacties.


Met hartelijke groeten,

Willem Baltes*Winnick, M (Juni 2016). Putting a finger on our Phone obsession / Connected Society PIM 2018

**Chang (2015). Connected Society PIM 2018