Toelichting

Integraal betekent volledig; compleet. Integrale massage komt voort uit de wens om een zo compleet mogelijke massage aan te bieden en kijkt vanuit een holistische visie naar mensen.

Holistisch komt van het woord Holos dat ‘heel’ betekent; alles is met elkaar verbonden. Een integrale massage neemt dan ook de hele mens als uitgangspunt.

Een mens heeft niet alleen een lichaam maar hij/zij bestaat ook uit een emotioneel, mentaal, sociaal en spiritueel deel. Al deze delen samen maken dat je bent wie je bent.

Ervaar je spanningen, problemen of blokkades op één bepaald gebied dan zal dat zijn weerslag hebben op alle andere gebieden en dus ook op je lichaam. De balans tussen de delen onderling raakt verstoord en hierdoor kunnen uiteindelijk klachten of zelfs ziekten ontstaan.

Bij holistisch masseren worden deze klachten gebruikt om inzicht te krijgen in jezelf. Het zijn signalen die je lichaam uitzendt om iets onder de aandacht te brengen wat opgemerkt en gevoeld wil worden. Het is iets wat aan je aandacht, je bewustzijn ontsnapt. Het lichaam is in staat om gevoelens, gedachten en ervaringen vast te houden en op te slaan, maar kan deze ook weer los laten.

Door massage word je aangeraakt en aanraking is een goede manier om dichter bij jezelf te komen. Je krijgt een mogelijkheid om te voelen wat er bij je gebeurt.

Door te ervaren wat zich laat zien en daar met aandacht bij te blijven kun je contact maken met datgene wat de klacht je te vertellen heeft. Deze bodymind-benadering kan verheldering geven waardoor je dichter bij de basis, de oorzaak, van je klacht kan komen. Die ervaringen en inzichten kunnen je helpen om de balans in jezelf te herstellen.