Gezondheid


Als je niet helemaal gezond bent, kan het beter zijn om niet gemasseerd te worden, bijvoorbeeld bij koorts, griep, huidaandoeningen, infecties.


Contra-indicaties bij massage

Integrale massage heeft als doel de gezondheid te bevorderen.

Bij bepaalde symptomen, de zogenoemde contra-indicaties moeten wij besluiten om de massage niet uit te voeren, de behandeling (deels) in overleg te wijzigen of door te verwijzen naar de (huis-)arts. Wij vragen je zo vroeg mogelijk, liefst al bij het aanmelden, aan te geven als je een van de volgende indicaties hebt.


Contra-indicaties

Een massage kan niet zomaar uitgevoerd worden in de volgende situaties:


Koorts, griep, infectieziektes

Ernstige vaataandoeningen

Besmettelijke huidziekten, steenpuisten

Te veel pijn

Extreme vermoeidheid/ uitputting

Slechte algemene gezondheid

Alcohol- en drugsgebruik


Gedeeltelijke contra-indicaties.

Hierbij wordt de plek van de aandoening niet gemasseerd:

Spataderen

Blessures

Ontstekingen

Open wonden


Advies:

Raadpleeg bij overige ziektes en situaties of twijfel je (huis)arts, specialist of behandelend fysiotherapeut.
Bij zwangerschap kan de verloskundige goed adviseren.

Je bent verantwoordelijk voor het doorgeven van belangrijke informatie m.b.t. de gezondheid van jezelf of je kind.

Is er sprake van medische klachten, ben je in behandeling bij een arts of specialist of gebruik je medicijnen die het reactievermogen beïnvloeden, dan is het belangrijk dat je dit doorgeeft.

Belangrijk voor vrouwen: als je zwanger bent, of in de aanlooptijd om het te worden, moet je dat beslist melden. Ook wanneer de zwangerschap moeizaam verloopt, is het belangrijk dit voorafgaand aan de behandeling te melden.

Goed om te

weten


Eten

Massage op een volle maag is minder prettig. Wij adviseren dan ook vooraf niet te veel te eten.

Voldoende drinken

Massage stimuleert de afvoer van afvalstoffen en kan leiden tot extra bezoek aan het toilet. Na het masseren ontvang je altijd een glas water. Dat is niet alleen lekker. Voldoende drinken is ook gezond en bevordert de afvoer van afvalstoffen uit je lichaam.

Warmte

Een massage werkt het best als de spieren lekker warm zijn. Zorg daarom dat je lijf niet al te koud is als je aankomt.

Olie

Integrale massage vindt plaats met biologische massageolie op de huid.

Handdoeken

Delen die niet gemasseerd worden, worden toegedekt met handdoeken als dat niet te warm is. Je hoeft deze niet zelf mee te nemen.

Kleding

Bij een massage moet geen kleding in de weg zitten. Ondergoed kun je aanhouden als je dat prettiger vindt.

Na afloop

Drink na afloop ook voldoende water en laat alcohol staan tot ca. 10 uur na de massage.

Ga niet direct weer in de fullspeed modus verder met waar je mee bezig was. Pak je tijd, laat je lichaam wennen om te kunnen werken aan zelf-herstel. De natuur heeft immers tijd nodig om jou te kunnen helpen.

Geen erotiek

Voor een erotische massage kunt u bij ons niet terecht.

Kwaliteitsborging


Stream richt zich op heling, bewust-wording, ontspanning, vitaliteit en balans en biedt zgn. complementaire zorg. Deze komt niet in plaats van gangbare medische zorg, maar voegt daar iets aan toe.

Stream werkt natuurlijk, lichaams-gericht volgens de uitgangspunten van het Collectief Alternatieve Therapeuten.


Een CAT-therapeut belooft te handelen naar deze beroepscode:

Als lid van CAT handelt Stream altijd naar het welzijn van de cliënt.

In geen enkel geval worden behandelingen gegeven, producten voorgeschreven of therapieën toegepast met de intentie de cliënt schade te berokkenen op wat voor manier dan ook.

Een CAT-therapeut is zich bewust van een relatie tussen de therapeut en de cliënt en honoreert en respecteert deze altijd. In geen enkel geval worden behandelingen gegeven, producten voorgeschreven of therapieën toegepast die in strijd zijn met de Nederlandse wet.

Indien een CAT-therapeut constateert dat de cliënt een niet-gediagnosticeerde aandoening heeft, raadt de CAT-therapeut de cliënt aan een bezoek te brengen aan een reguliere arts.

Alle persoonlijke informatie die een cliënt geeft aan een CAT-therapeut wordt als vertrouwelijk behandeld.

Een CAT-therapeut respecteert het Collectief Alternatieve Therapeuten.

Mocht zich een klacht voordoen die een therapeut niet direct met zijn cliënt kan oplossen, dan kunnen therapeuten voor de afwikkeling daarvan terecht bij de onafhankelijke WKKGZ-geschillen- commissie voor de alternatieve en complementaire zorg: GAT.

Stream is ingeschreven bij het GAT, dat is erkend door de Minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport.